แทง บอล 24

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:alpha88
นายอนุแทง บอล 24ทิน ชาญวีแทง บอล 24รกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะแทง บอล 24หัวหน้าพรรแทง บอล 24คภูมิใจไทย กล่าวว่า สนับสนุนการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ และทุกแนวทางที่จะทำให้ความขัดแย้งหมดไป ส่วนการเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา มาร่วมเป็นคณะกรรมการนั้น เนื่องจากเป็นคนที่มีประสบการณ์ มีวุฒิภาวะ และมีความหวังดีต่อบ้านเมือง และเป็นผู้ใหญ่มากบารมี จึงสนับสนุนให้กลุ่มคนเหล่านี้มาช่วยกันผลักดันให้บ้านเมืองเดินหน้าสำหรับผู้ที่จะมาเป็นประธานฯ นั้น ก็ให้เป็นการเลือกกันเองภายใน และส่วนตัวคาดหวังให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าร่วมหาทางออกครั้งนี้ หากต้องการให้บ้านเมืองสงบและสามัคคี เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการเสนอให้พูดคุยกัน ดังนั้นทุกฝ่ายก็ควรจะเข้าร่วม และยืนยันว่ารัฐบาลและรัฐสภาได้ฟังเสียงของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้แล้ว รวมทั้งมีการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเรียกร้อง