w88 esport

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:alpha88
พล.ต.ต.w88 esportยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงw88 esportานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก สตช.) ในนามกw88 esportองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) แถลงว่า การแถลงในเวลา 15.00 น.นี้ถือเป็นการเตือนครั้งที่ 2 ในการเน้นย้ำให้ปฎิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เนื่องจากการรวมตัวกันเพื่อชุมนุมทางการเมือง การนำเครื่องมือ ยานพาหนะที่นำไปสู่การชุมนุม เป็นการทำผิดกฎหมาย โดยจะมีการเตือนอีกเป็นครั้งที่ 3 ในเวลาประมาณ 16.30 น. รวมถึงแจ้งความก้าวหน้าตามขั้นตอนการปฎิบัติตามกฎหมายตามหลักสากล“แจ้งเตือนครั้งแรกเมื่อเวลา 12.30 น. ครั้งที่ 2 เวลา 15.00 และ 16.30 จะเป็นครั้งที่ 3 หลังจากนั้นจะไม่มาพูดอีกแล้ว จะเป็นเรื่องของฝ่ายปฎิบัติการแล้ว”โฆษก สตช.กล่าวนอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า มีอำนาจตรวจค้น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวางใดๆ ตามความจำเป็นภายในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นความจำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่ในการระงับยับยั้งเหตุร้าย