เว็บ บา คา ร่า อันดับ 1

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:alpha88
พรรเว็บ บา คา ร่า อันดับ 1คก้เว็บ บา คา ร่า อันดับ 1าวไกล เปเว็บ บา คา ร่า อันดับ 1ิดตัวคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์การชุมนุมของเยาวชนคนรุ่นใเว็บ บา คา ร่า อันดับ 1หม่และประชาชน โดยมีพล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยระบุว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคฯ ได้เสนอให้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์การชุมนุมของเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนประกอบด้วย 8 คณะทำงาน คือ 1.กองอำนวยการ ทำหน้ากำหนดกรอบนโยบายการติดตามการชุมนุมของคณะอื่นๆ 2.คณะทำงานด้านคดีความ มีภารกิจช่วยเหลือด้านกฎหมายต่อผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดี 3.คณะทำงานสังเกตการณ์ชุมนุม มีหน้าที่ลงพื้นที่สังเกตการณ์ชุมนุม